Chủ sở hữu biển số xe ô tô đấu giá thành công sẽ phải trả hơn 3 triệu đồng cho tổ chức đấu giá

Liên hệ Mr Minh 0989.098.523 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất về các dòng xe Toyota

Với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành công, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá.

Từ 1/7/2023, Nghị định 39 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô có hiệu lực. Cụ thể, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam; người trúng đấu giá là người tham gia đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô có mức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 73/2022/QH15

Chủ sở hữu biển số xe ô tô đấu giá thành công sẽ phải trả hơn 3 triệu đồng cho tổ chức đấu giá - 1
Theo Nghị định 39, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên, bao gồm biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố.

Ký hiệu seri từ A – Z, nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số cho Công an các tỉnh, thành phố trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Việc đấu giá sẽ được thực hiện bởi một tổ chức đấu giá thứ 3 bằng hình thức trực tuyến do Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ theo đúng quy định tại Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Chủ sở hữu biển số xe ô tô đấu giá thành công sẽ phải trả hơn 3 triệu đồng cho tổ chức đấu giá - 2

Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành công, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá.

Chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô của Quốc hội năm 2022 nêu rõ, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40.000.000 đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5.000.000 đồng.

Như vậy, đơn vị tổ chức đấu giá thành công biển số xe sẽ được nhận thù lao khoảng 3.200.000 đồng (chưa bao gồm chi phí đấu giá khoảng 10.000 đồng/1 biển số).

Chủ sở hữu biển số xe ô tô đấu giá thành công sẽ phải trả hơn 3 triệu đồng cho tổ chức đấu giá - 3

Cục CSGT sẽ đưa danh sách biển số trong dãy số chuẩn bị cấp của 63 địa phương công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục CSGT và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để người dân lựa chọn, đăng ký tham gia đấu giá.

Sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt trước… theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, phiên đấu giá đầu tiên sẽ chính thức diễn ra. Người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn.

Chủ sở hữu biển số xe ô tô đấu giá thành công sẽ phải trả hơn 3 triệu đồng cho tổ chức đấu giá - 4

Việc đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá…

Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Không giới hạn số lượng biển số người dân đấu giá, sở hữu.

Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá trực tuyến, kết quả sẽ được hiển thị và có biên bản xác nhận gửi vào hòm thư của người trúng đấu giá.

Về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá, Bộ Công an mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trúng đấu giá. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Chủ sở hữu biển số xe ô tô đấu giá thành công sẽ phải trả hơn 3 triệu đồng cho tổ chức đấu giá - 5

Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô-tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá và tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an thực hiện kê khai, nộp, quyết toán với cơ quan thuế. Cơ quan thuế quản lý kê khai, nộp, quyết toán khoản thu này theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định, phê duyệt các khoản chi phí tổ chức đấu giá để làm căn cứ tính số tiền đấu giá thu được nộp ngân sách nhà nước.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ về:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Toyota Mỹ Đình

Phụ trách kinh doanh

Mr Minh – 0989.098.523

Email: minhnv@toyotamydinh.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0989.098.523