Toyota Mỹ Đình – Đại lý Toyota có cơ sở vật chất và quy mô lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á với diện tích mặt bằng 6.600 m2, gồm 5 tầng nhà xưởng được trang bị đồng bộ thiết bị chuyên dùng đạt tiêu chuẩn Quốc Tế.

Thành tựu đạt được

Giải tập thể

Giải Bạc đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2008

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2009

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2010

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2011

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2012

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2013

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2014

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2015

Giải Vàng đại lý xuất sắc nhất của Toyota Việt Nam năm 2014

Giải Vàng đại lý số 1 của Toyota Việt Nam năm 2021

Giải Vàng đại lý số 1 của Toyota Việt Nam năm 2022

Giải cá nhân

Vô địch toàn quốc Nhân viên Chăm sóc khách hàng năm 2014

Huy chương Bạc Cố vấn dịch vụ năm 2014

Huy chương Đồng Cố vấn phụ tùng năm 2014

Vô địch toàn quốc Kỹ Thuật viên Gò năm 2009

Vô địch Đông Nam Á Kỹ Thuật viên đồng sơn năm 2008

Vô địch toàn quốc Kỹ Thuật viên Gò năm 2008

Huy chương Bạc Cố vấn Dịch vụ năm 2008

Huy chương Đồng Cố vấn Dịch vụ năm 2006

Hoạt động xã hội

Bên cạnh những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh Toyota Mỹ Đình cũng quan tâm và thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, thực hiện trách nhiệm với xã hội thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa có quy mô rộng khắp các lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, An toàn giao thông, tham gia hiến máu để góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu ở Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương, hay những chuyến đi thiện nguyện đến với trẻ em miền núi, quyên góp cho đồng bào lũ lụt…cũng như hưởng ứng tích cực những phong trào do Toyota Việt Nam khởi xướng.

Thông điệp lãnh đạo

Hướng tới sự hoàn thiện và phát triển bền vững là Triết lý kinh doanh của Toyota Mỹ Đình. Phương châm hoạt động 5S là kim chỉ nam xuyên suốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi